giáo hóa
1.きょうか 「教化」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIÁOキョウ
HÓAカ、ケ