giao kèo
danh từ
1.ブンド​​
2.けいやく 「契約」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ƯỚCヤク
KHẾ,KHIẾTケイ