giao làm nhiều lần
1.ふんかつつみ 「分割積」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍCHセキ
PHÂNブン、フン、ブ
CÁTカツ