giao ngay
1.そくたつ 「速達」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỐCソク
ĐẠTタツ、ダ