giáo sư danh dự
câu, diễn đạt
1.めいよきょうじゅ 「名誉教授」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DANHメイ、ミョウ
THỤ,THỌジュ
GIÁOキョウ
DỰ