giáo thụ
1.きょうじゅ 「教授」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỤ,THỌジュ
GIÁOキョウ