giao thừa
1.じょや 「除夜」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DẠ
TRỪジョ、ジ