giao trên máy bay
1.ひこうきわたし 「飛行機渡し」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÀNHコウ、ギョウ、アン
PHI
CƠ,KY
ĐỘ