giáo viên dạy ở nhà trẻ
câu, diễn đạt
1.ほいくえんのきょういん 「保育園の教員」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VIÊNイン
GIÁOキョウ
VIÊNエン
BẢOホ、ホウ
DỤCイク