giáo viên trung học
câu, diễn đạt
1.ちゅうとうきょういん 「中等教員」 [TRUNG ĐẲNG GIÁO VIÊN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
VIÊNイン
GIÁOキョウ
ĐẲNGトウ