giáo vụ
1.きょうむ 「教務」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIÁOキョウ
VỤ