giáp xác
danh từ
1.こうかく 「甲殻」 [GIÁP XÁC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XÁCカク、コク、バイ
GIÁPコウ、カン、カ