giật gân
tính từ
1.スキャンダラス​​
2.けいれん​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ giật gân

1. vụ án giật gân
〜な事件