giấu đi
động từ
1.ふせる 「伏せる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤCフク