giấu diếm
động từ
1.かくす 「隠す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ẨNイン、オン