giấu kĩ
động từ
1.ひめる 「秘める」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan