giàu ngầm
1.ないふく 「内福」 [NỘI PHÚC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘIナイ、ダイ
PHÚCフク