giấy ảnh
1.かんこうかみ 「観光紙」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ
QUANカン
QUANGコウ