giấy bạc
danh từ
1.ぎんがみ 「銀紙」​​
2.しへい 「紙幣」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ
TỆヘイ
NGÂNギン