giày bằng vải bạt
câu, diễn đạt
1.ズックのくつ 「ズックの靴」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ giày bằng vải bạt

1. Dù là giầy bằng vải bạt thì cũng gọi là giầy
ズックの靴でも、靴は鳴ったのである
2. Giầy bằng vải bạt màu trắng rất dễ lộ vết bẩn và dù có giặt thế nào thì cũng không thể như mới
白いズックの靴は、汚れが目立ちやすく、洗ってもなかなか元の白さに戻りません

Kanji liên quan

NGOA