giấy báo bốc hàng
1.ふなつみつうちしょ 「船積通知書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
TÍCHセキ
THƯショ
TRI
THUYỀNセン