giấy bảo đảm
1.ほしょうしょ 「保証書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẢOホ、ホウ
THƯショ
CHỨNGショウ