giãy bày
động từ
1.いいつける 「言い付ける」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÓ
NGÔNゲン、ゴン