giày bệt
danh từ
1.はんぐつ 「半靴」 [BÁN NGOA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁNハン
NGOA