giấy căn ke
danh từ
1.とうしゃし 「透写紙」 [THẤU TẢ CHỈ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẢシャ、ジャ
CHỈ
THẤUトウ