giầy cao gót
danh từ
1.ハイヒール​​

Thảo luận, đóng góp