giấy chứng nhận hoãn thi hành
câu, diễn đạt
1.たいほじょう 「逮捕状」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRẠNGジョウ
ĐÃIタイ
BỘ,BỔ