giầy dã ngoại
câu, diễn đạt
1.ウォーキングシューズ​​

Thảo luận, đóng góp