giấy dầu
danh từ
1.アスファルト​​
2.ようひし 「羊皮紙」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DƯƠNGヨウ
CHỈ