giấy in báo
câu, diễn đạt
1.しんぶんし 「新聞紙」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ
TÂNシン
VĂNブン、モン