giấy loại
danh từ
1.かみくず 「紙屑」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ
TIẾTセツ