giấy lọc
danh từ
1.ろし 「ろ紙」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ