giấy màu
danh từ
1.いろがみ 「色紙」​​
2.しきし 「色紙」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SẮCショク、シキ
CHỈ