giấy mỏng mịn
câu, diễn đạt
1.さくらがみ 「桜紙」 [ANH CHỈ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ
ANHオウ、ヨウ