giấy ngân hàng
1.やわか 「軟貨」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÓA
NHUYỄNナン