giày ống
danh từ
1.ながぐつ 「長靴」 [TRƯỜNG NGOA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRƯỜNGチョウ
NGOA