giây phút cuối cùng của cuộc đời
câu, diễn đạt
1.りんじゅう 「臨終」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LÂMリン
CHUNGシュウ