giấy tàu bạch
danh từ
1.インディアかみ 「インディア紙」 [CHỈ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ