giày thấp cổ
danh từ
1.シューズ​​

Thảo luận, đóng góp