giấy tờ
1.ぶんしょ 「文書」 [VĂN THƯ]​​
danh từ
2.しょるい 「書類」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VĂNブン、モン
LOẠIルイ
THƯショ