giấy tổng hợp
danh từ
1.ごうせいし 「合成紙」 [HỢP THÀNH CHỈ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ
THÀNHセイ、ジョウ
HỢP,CÁPゴウ、ガッ、カッ