giấy trung tính
danh từ
1.ちゅうせいし 「中性紙」 [TRUNG TÍNH CHỈ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
CHỈ
TÍNH,TÁNHセイ、ショウ