giấy ủy nhiệm
1.いにんじょう 「委任状」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRẠNGジョウ
NHIỆMニン
ỦY