giày xéo
1.ふみつける 「踏みつける」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠPトウ