giấy yêu cầu
1.ようきゅうしょ 「要求書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

YẾUヨウ
THƯショ
CẦUキュウ、グ