giấy yêu cầu giao
1.ひきわたしさしずしょ 「引渡し指図書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒズ、ト
DẪNイン
CHỈ
THƯショ
ĐỘ