giẻ rửa bát
câu, diễn đạt
1.ワッシャー​​

Thảo luận, đóng góp