giếng nước
danh từ
1.せいせん 「井泉」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỈNHセイ、ショウ
TUYỀNセン