gieo rắc
động từ
1.ばらまく 「散蒔く」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÁNサン