giơ cao
động từ
1.ささげる 「捧げる」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ giơ cao

1. giơ cao quốc kì
国旗を捧げる

Kanji liên quan

BỔNGホウ